close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
زبان و ادبیات2

جستجوگر پیشرفته سایتآخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 542 mohsen
0 342 mohsen
0 367 mohsen

نمونه سوالات تکمیلی سال دوم دبیرستان رشته تجربی ویژه ترم اول

نمونه سوالات تکمیلی سال دوم دبیرستان رشته تجربی ویژه ترم اول

sval saledovomtj dab نمونه سوالات تکمیلی سال دوم دبیرستان رشته تجربی ویژه ترم اول

تعداد بازديد : 535
کتاب آموزش جامع ادبیات فارسی2

کتاب آموزش جامع ادبیات فارسی2

سال دوم آموزش متوسطه

برخی از ویژگی ها:

  • بررسی پاراگراف به پاراگراف  و بیت به بیت کتاب درسی
  • بررسی کلمات مهم، معنای کلمات، آرایه های ادبی، املا و ...
  • بررسی خود آزمایی های کتاب درسی
تعداد بازديد : 430
جزوه ی ادبیات- بخش ” املا و لغت”

جزوه ی ادبیات- بخش ” املا و لغت”

 


تعداد بازديد : 508
دانلود جزوه ی ادبیات- بخش ” تاریخ ادبیات”

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

جزوه ی ادبیات – بخش ” تاریخ ادبیات”تعداد بازديد : 304
کل تاریخ ادبیات در 8 صفحه A4 به صورت خلاصه‎

کل تاریخ ادبیات در 8 صفحه A4 به صورت خلاصه‎

کاری از علیرضا شیرزاد

 

 

تعداد بازديد : 369
انواع وابسته ها

با توجه به میزان وابستگی موجود میان هسته و وابسته، وابسته ها را به دو دسته ی کلی متمم ها و افزوده ها تقسیم می کنیم و باز با توجه به میزان وابستگی متمم ها به هسته، متمم ها را به دو دسته ی متمم های اجباری و متمم های اختیاری و افزوده ها را نیز به دو دسته ی افزوده های خاص و افزوده های عام تقسیم می کنیم.

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

تعداد بازديد : 250
زبان و ادبيات فارسي(مهم)
تست‌های دوره‌ای زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات فارسي

 

 شهريورماه 91
 
1- آرايه‌هاي ادبي:آشنايي كلي
 
منبع: فصل اول كتاب «تناسب مفهومي و قرابت معنايي نشر دريافت»
 
 

 مهرماه 91

بقیه در ادامه مطلب:

تعداد بازديد : 410
نونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1-  چراگوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟           5/

2-  اشتباه وخطا در.......................رخ می دهد ورفع واصلاح آن به وسیله ی ..............صورت می گیرد؟    1

3- خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است ؟دوموردرابنویسید.          5/

4- انسان همواره ازنعمت  .............................برخورداراست.      5/      الف: زبان وگفتار                     ب:خط ونوشتار

5- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟   5/

الف: خط ونوشتارهیچ بخشی ازبخش های اصلی زبان وگفتارراتشکیل نمی دهد.

ب: زبان وگفتارپدیده ی بسیارتازه است ولی خط ونوشتار سابقه ی میلیون سالی دارد.

6-  ...................................ریشه دراجتماع وفرهنگ دارد و.................................ریشه درذات وطبیعت انسان دارد.    1


ب: بخش نگارش 5نمره

1-  درجمله ی «کشوربوسنی ،ازسه اقوام مسلمان،صرب وکروات تشکیل شده است.«چرا عبارت«سه اقوام» نادرست است؟    5/

2-  چرا جمله ی «شماری ازمسلمانان بوسنیایی توسط صرب ها کشته می شدند.»نادرست است؟      5/

3- گونه ی .................همان زبان رسانه های گروهی به ویژه روزنامه هاست .   5/

4- دوموردازویژگی های زبان محاوره ای رابنویسید.     1

5- طرح درنوشته های بلند..............................و................................. ودرنوشته های کوتاه................................است.   75/

6- دومورداز راه های انتخاب عنوان نوشته رابنویسید.  5/

7-  دوموردازنتایج سودمند فضاسازی رابنویسید.    1

8-  کاربرددرست علایم نگارشی واصلاح بندهامربوط به ویرایش ........................می باشد.

پ:بخش دستور 8نمره

1-  آیانهاد جداوپیوسته درجمله ی «هریک ازشاعران نامداردرآسمان ادب فارسی می درخشند.»باهم مطابقت دارند؟چرا؟    75/

2- اگرنهادجمله ای یکی از واژه های کاروان یاقافله باشد فعل آن جمله همیشه ..................خواهدبود.    5/

3- باتوجه به جمله ی »ادبیّات غنایی به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد:

الف:  زمان وشخص فعل جمله رابه صورت کامل بنویسید.    5/

ب:فعل جمله گذرااست یاناگذر؟چرا؟        75/

پ:جمله چندجزئی است؟    5/

ت:وجه فعل جمله اخباری است یاالتزامی ؟   25/

ث:ازفعل جمله ،مضارع مستمر درسوم شخص جمع بسازید.                                                                             

- نوع متمّم رادرجملات داده شده مشخص کنید

الف: اوازتاریکی می ترسد.   25/

ب:رضا درموسیقی مهارت دارد.   25/

پ:اودوستانش رادرخیابان دید.    25/

5- ازمصدر«پرداختن»،بن مضارع،صفت مفعولی،ماضی مستمردرسوم شخص مفردومضارع اخباری دراول شخص جمع بسازید.  1

6- جمله ی«علی ازمدرسه آمد.» راگذراکنید سپس جمله ی گذراشده رامجهول نمایید.     1

7- مجهول فعل معلوم ومعلوم فعل مجهول داده شده رابنویسید.    5/

الف: دیده بشود.                                         ب: می سازد.

 8- ساختمان فعل رادرجملات داده شده بنویسید.«ساده،مرکب،پیشوندی»

الف:هنگام مد آب دریابالا می آید.   25/

ب:علی پدرش راخیلی دوست دارد.    25/

پ:او کتاب راازقفسه برمی دارد.25/

9- فعل جمله ی «بهرام داردنامه می نویسد.»رامنفی کنید.     25/

10-  برای بیان کاری که درزمان گذشته به طورکامل انجام گرفته است به کارمی رود.     25/

الف: ماضی ساده              ب:ماضی استمراری             پ: ماضی نقلی                ت: ماضی بعید

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

1-  گروه کلمات نادرست راپیداکرده ودرست آن هارابنویسید.    1

«محضوظ وبرخوردار،بحبوحه ی مسابقه،مذلّت وخواری،قدقن وممنوع،مضغ وجویدن،محظورورودربایستی،  خشم وغیض،عفریت واهریمن،سفاحت ونادانی ،جملات تأثیرگذار،مدح وذم،معزول وبرکنار»

2- کدام جمله نادرست است؟چرا؟      75/

الف: آخرین مسابقه ی فوتبال رادیدم.                       ب: مدخل ورودی آرامگاه سعدی کجاست؟

3- دلیل نادرستی جمله ی داده شده رابنویسید.   5/

«انبیای الهی دربرابرظالمان قیام وپیام حق رابه گوش آنان رساندند.»

4- جمله ی «برعلیه دانش آموزان خاطی گزارشاتی به مدیرمدرسه تقدیم شده است.»راویرایش کنید.   5/   

5- خطّ ........................برای املا توصیه نمی شود.      25/  


تعداد بازديد : 343
توضیح درس زبان فارسی(قسمت اول)

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

تعداد بازديد : 714